Sosyal Medyada Bizi Takip Edin
Ziya Paşa Hayatı
İstanbul\'da doğdu, 17 Mayıs 1880\'de Adana\'da öldü. Asıl adı Abdülhamid Ziyaeddin\'dir. Beyazıt Rüştiyesı\'ni bitirdi. Özel öğretmenlerden Arapça ve Farsça öğrendi. Sadaret Mektubî Kalemi\'ne devam etti. Mustafa Reşid Paşa\'nın yardımıyla 1855\'te Saray Mabeyn Kâtipliği\'ne girdi. li Paşa\'nın sadrazam olmasıyla saraydan uzaklaştırıldı. Zaptiye Nezareti müsteşarlığı, 1861\'de Kıbrıs, 1863\'te Amasya mutasarrıflığı görevlerinde bulundu. Bosna bölgesi müfettişliği Meclis-i Vâlâ azalığı yaptı. 1865\'te Meşrutiyet yanlısı Yeni Osmanlılar Cemiyetine girdi. İkinci kez Kıbrıs mutasarrıflığına atanınca, Mustafa Fâzıl Paşa\'nın çağrısı üzerine, Namık Kemal\'le birlikte 1867\'de Paris\'e kaçtı. Daha sonra Londra\'ya geçti. M. Fâzıl Paşa\'nın sağladığı olanaklarla, Namık Kemal\'le birlikte 1868\'te Hürriyet gazetesini çıkardı. M. Fazıl Paşa sarayla anlaşıp, gösterdiği ilgiyi kesince, 1870\'te Cenevre\'ye geçti. Namık Kemal, Agâh Efendi, Ali Suavi ve öbür arkadaşlarıyla Yeni Osmanlılar Cemiyeti\'nin yönetiminde görev aldı. li Paşa\'nın ölümü üzerine 1871\'de İstanbul\'a döndü. 1876\'da Maarif Nezareti müsteşarlığına atanmasına değin birçok görevde bulundu. Namık Kemal\'le birlikte Kanun-i Esasî Encümeni\'nde çalıştı. II. Abdülhamid tarafından İstanbul\'da bulunması sakıncalı görülerek, vezirlik rütbesiyle 1877\'de Suriye valiliğine gönderildi. Daha sonra Adana valiliğine atandı. Burada görevdeyken öldü.

Ziya Paşa, Namık Kemal ve Şinasi\'yle birlikte, Tanzimat\'la başlayan Batılılaşma hareketinin etkisinde gelişen ve çağdaş Türk edebiyatının ilk aşamasını oluşturan üç yazardan biridir. 1855\'te sarayda görev yaptığı yıllarda Fransızca\'yı öğrenmiş, bu ona Fransız edebiyatını tanımanın yollarını açmıştır. Bir yandan da şiirler, padişaha ve Reşid Paşa\'ya kasideler yazmıştır. 1859\'da yazdığı \'Tercî-i Bend\' şiiriyle tanınmıştır. Paris\'te bulunduğu yıllarda çeviriler de yapmıştır.

Hece ile yazılmış birkaç şarkısı dışında, Divan şiiri geleneğine bağlı kalmıştır. Kullandığı mazmunlarla bu şiir anlayışının duyuş ve düşünüş özelliklerinden yoğun biçimde yararlandığı görülür.

Batılılaşma yanlısı düşüncelerini, siyasal inançlarını, dil ve edebiyat konusundaki görüşlerini düz yazılarında dile getirmiştir. 1868 \'de Hürriyet\'te yayımladığı ünlü \'Şiir ve İnşa\' makalesinde, Türk edebiyatının çağdaş bir düzeye erişmesini, gerçek Türk edebiyatı olan halk edebiyatının bu yenileşmede temel alınması gerektiğini savunmuştur. 1874\'te çıkardığı Harâbat adlı antolojisinin önsözünde ise halk edebiyatını küçümseyerek Divan edebiyatını övdüğü görülür. Düşünce yanında beliren bu ikilem onun \'alışkanlıklardan ve duygulardan doğma muhafazakâr yönü\' olarak nitelendirilmiştir.

Şiirlerinde, Tanzimat\'la birlikte gelen halk, adalet, özgürlük, uygarlık gibi kavramları savunmuştur. Toplumdaki bozukluklar üzerinde durarak \'yeni insan\'ı var edebilecek yeni bir düzenin nasıl oluşması gerektiğini işlemiştir. Kendi duygu ve düşünce evrenini dile getirdiği şiirlerinde de felsefi yanı ağır basar. \'Tercî-i Bend\'de insanın yaşam gerçeği karşısında anlaşmazlıklar içindeki durumunu, us ve inançları arasındaki gizi \'Terkib-i Bend\'de de gene \'kişinin küçüklüğünü, insan iradesinin ve gücünün reddi\'ni tema olarak işlemiştir. Zulüm, adaletsizlik ve haksızlıkları, dönemin toplumsal bozukluklarını eleştirmiştir.
Yorum Yaz
Ziya Paşa Şiirleri
Beğendikleri
Özlü Sözleri
İstatistik
Tarih Hit
26-05-2020 1
16-05-2020 1
14-05-2020 1
13-05-2020 1
11-05-2020 2
10-05-2020 3
09-05-2020 1
Takipçiler
Takip Edilenler
Yeni Şiirleri

Terkib-i Bend

17 Yıl önce yayınlandı

Terkib-i Bend 10

17 Yıl önce yayınlandı

İsimsiz

17 Yıl önce yayınlandı

En Popüler Şiiri

İsimsiz

Yâran dağıldı sohbet-i meyhane kalmadı
Ol işret, ol muhabbet, o peymane kalmadı
Gûşetmem eski nâraları kûy-ü yârdan
Gûya ki deşt-i aşkla divane kalmadı.