Sosyal Medyada Bizi Takip Edin
Hz.Süleyman\'ın Anahtarı Hakkında
0 / 5
Hz. Süleyman\'ın Anahtarı Nedir?
Kral Süleyman ve Goetia Majisi

Kral Süleyman majisi 15.-16. asırda yazılmış ve British Museum\'de (İngiliz müzesi) bulunan birkaç el yazmasına dayanmaktadır. Toplu olarak adı Süleyman\'ın Anahtarı, \'Clavicula Salomonis\' olan bu yazmalar iki bölümden oluşur. Birinci bölüm Büyük Anahtar(25) Hermetic Order of the Golden Dawn kurucularından S.L. MacGregor Mathers tarafından İngilizce\'ye tercüme edildi ve ilk defa basıldı (daha önce el yazması olarak mevcuttu) . Bu kitap M.Ö. 10. asırda yaşamış Kral Süleyman tarafından yazıldığı iddia edilmekte. Ancak buna MacGregor-Mathers dışında çok az kişi itibar etmektedir.

Bilindiği gibi Kral Süleyman, Yahudi tarihinin yegane altın çağında tahta oturuyordu, öldükten kısa bir süre sonra İsrail ikiye bölündü ve uzun sürgün ve dağılma dönemine girmmişti. Ünlü Süleyman mabedini inşa etmişse de Süleyman Yahudiler tarafından bir peygamber olarak değil de, bir kral olarak görülürdü. Bilgeliği ile ünlü Kral Süleyman\'da Hitit kanı vardı, karısı Mısır Firavun\'un kızıydı. Güçlü bir majisyen olarak Yahudi, Hıristiyan ve Müslüman efsanelerine adı geçmiştir. Bazı metinlere bakılırsa farklı tanrılara, dinlere ve inançlara da itibar göstermekteydi.

Ortaçağ Avrupa\'sında \'grimoire\' denilen birçok büyü reçete kitapları satılıyordu. Bunlar çoğu para, şan, şöhret, mevki, aşk, şehvet, düşmana zarar vermek gibi abes konularda başarı vaat eden kara büyü kitaplarıydı. Bir yandan büyücünün oruçlar ve riyazetler uygulamaları, İsa, Meryem Anaya, Azizlere, Tanrıya uzun dualar, haykırışlar sunmaları ön görürken diğer yandan çelişkili olarak Şeytan, ifritler ve cinler ordusu çağrılıp büyücünün en nefsi isteklerini yerine getirmek üzerine celp ve çağrılar uygulanıyordu. Grimoire\'lar satmak üzere düzenlenmişti ve oradan buradan alıntılar yapılır tahrifatlar uygulanıp çarpıtılıyordu. Yazarları tanınmış kişilere, Papalara, peygamberlere addediliyordu. Ancak her ne kadar grimoire\'ler zaman zaman Süleyman\'ın Anahtarından alıntılar yapmışsalar, Süleyman\'ın Anahtarı bu sınıflandırmaya girmiyor. Menşei ne olursa olsun, kutsal metinleri andıran yetkin ve zengin bir dilde yazılmış ve Yahudi kökenlidir. Hıristiyan unsuru yoktur. M.S. Birinci asır Yahudi tarihi yazarı Josephus, Süleyman\'ın yazdığı ve çeşitli varlıkları çağırmak için reçeteler içeren bir kitaptan söz eder. Ancak \'Süleyman\'ın Anahtarı\' daha yakın bir tarihte yazıldığı inanılmaktadır.

Yine de bu kitapta majisyen için ön görülen dualar, uzun riyazetler, oruçlar ve talimatlar açısından modern majisyenler tarafından çağrılan şer varlıklara kıyasla daha ürkütücü gelmiş olmalıdır ki pek rağbet görmemiştir. Süleyman kitaplar arasında ikinci seriyi ve beş kitaptan oluşturan \'Legemeton\', modern majisyenler tarafından daha rağbet görmüştür. Özellikle birinci kitabı \'Goetia - Kral Süleyman\'ın Küçük Anahtarı\' (26) (Goetia, go-eyşia olarak telaffuz edilir) ve \'Armadel\' (27) kitapı. Goetia majisi üzerinde majisyen Aleister Crowley bazı denemeler yapmışsa da pek başarı sağladığı söylenemez. Kral Süleyman\'a addedilen kitaplar gibi Orta Çağı Grimoire\'lar genelde modern majisyenler tarafından tehlikeli ve uzak durulması gereken uygulamalar olarak görülür. Bu yazımızda yer almalarının sebebi bazı güncel yeni çalışmalarda adapte edilmeleridir.

Zamanımızda majikal, öğreti ve uygulamalarının odak noktası Goetia evokasyonları olan 1969 yılında Amerika, Los Angelos\'ta Carroll (\'Poke\') Runyan tarafından kurulan Ordo Templi Astarte halen faaliyetlerini sürdürmektedir. Kültürel Antropoloji üzerinde ihtisas yapmış ve majikal adı Frater Thabian olan Runyan, ayrıca bir Golden Dawn mabedinde ritüel görevliliği yapmış, Vajrayogini Tantrik Budizm inisiyasyonlarını almış, Framasonluğun İskoç ve York derecelerini tamamlamış okült camianın kültürlü, renkli ve esprili bir elemanıdır. Geliştirdiği ve \'The Book of Solomon\'s Magick\' (28) kitabında ve \'The Magick of Slolomon\'(29) videosunda ayrıntılarını sunduğu sisteminde Goetia\'nın 72 şer varlığı önceden Armadel\'de söz edilen 72 meleklerden kendisine tekabül edeni ile birlikte kara bir aynaya çağrılıyor ve orada görüntüleniyor. Runyan sisteminin temelinde oto-hipnozun yattığını ve varlıkların bilinç-altı projeksiyon aracılığı ile tezahür ettiklerini savunuyor. Çalışmadan önce koruyucu dört baş melek çağırılır ve majisyen ile özleştirilir. Çalışma koruyucu bir majikal daire içinde gerçekleştirilir. Kara ayna dairenin dışında ve varlığın içine çağrıldığı üçgenin içine yerleştirilir. Video\'da bütün çalışmalar ve arkasındaki nedenler dikkatli bir şekilde anlatılır ve gösterilir. Bunun haricinde Runyan\'ın kurduğu sistemde Kabala\'daki İbrani harfler yerine onlara tekabül eden Finike harfleri kullanır ve Baal ve Astarte gibi eski Kenani tanrı ve tanrıçaları içeren mevsimsel ritüeller düzenlenir ve bu ritüelleri açıklayan bir kitap da hazırlamıştır(30) . Son zamanlarda Goetia sistemi üzerinde çalışan başka majisyenler de elde ettikleri deneyimlerini ve kullandıkları teknikleri çeşitli aktarmışlardır. Bunların arasında Konstantinos \'Summoning Spirits\'(31) kitabında sadece Goetia varlıkları değil, diğer majikal varlıkları çağırmak için komple bir majikal el kitabı hazırlamıştır. Steve Savedow \'Goetic Evocation\'(32) adında ilginç ve ayrıntılı bir kitap hazırlamıştır. O.T.O. cemiyetinin önemli bir görevlisi olan Lon Milo DuQuette \'My Life with the Spirits\'(33) kitabında alaylı bir şekilde yaşam öyküsünü ve Goetia çalışmalarında geçirdiği ilginç deneyimleri aktarmaktadır. Aynı yazar \'Gods of the New Millennium\'(34) kitabında Goetia konusunu işlemektedir, özellikle kitabın \'Demons are our friends\' (ifritler ve cinler dostlarımızdır) bölümünde.
-------
Heptad Nedir?

Heptad Grekçe\'de yedi anlamına gelen Septos kelimesinden türemiştir. Heptad\'a septenary de denilmektedir. Grekçe\'de saygı gösterme anlamına gelen \'sebo\' sözcüğü ile bağları olduğu inanılır. Ayrıca, İbranice\'de şabo, gerek yedi anlamına, gerekse de bolluk ve tatmin olma anlamına gelir (5) . Phythagoras ekolüne göre yedi kutsal, annesiz ve bakiredir. Bakireliği, yedinin bölünmez bir sayı oluşu, annesiz oluşu ve bir dişi çift sayısından, veya erkek tek rakamından türemiş olmasına dayanıyor. O halde, doğrudan doğruya babası olan Monad\'dan kaynaklanmaktadır. Yedi sayının kutsallığı hemen hemen her dinde yer alır. Kutsal metinlerde, ezoterik yazılarda ve efsanelerde yedi sayısı muhtelif şekillerde sürekli işlenmektedir.
İnsan bedeni yediye ayrılmıştır. Bunlar iki kol, iki bacak, baş ve gövdenin iki parçasıdır. İnsan başında ayrıca iki kulak, iki göz, iki burun deliği ve bir ağızı vardır ve toplamları yedidir. Hindulara göre insanın beş duyusu haricinde, biri altıncı duyusu (psişik duyu) diğeri de zihinsel idrakı olmak üzere yedi unsuru vardır.
İnsan her yedi yılda bir hücrelerini yenilediği söylenir ve her yedi yılda bir devre geçirir. Bunlar 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70 yaşlarında olduğu kabul edilir. Bu yedi senelik devreler sadece şahısların bedensel yenileme, değişme ve olgunlaşma dönüm noktaları değil, aynı zamanda insan yaşantısında köklü değişiklikler yaratan önemli \'geçiş\' dönemleridir. Eski çağlarda bu dönemler Kabalistik bir sıraya göre (feleklere göre) dizilerek: doğumdan 7 yaşına dek dönme dört elemanın hakim olduğu arza addedilyor, burada bedenin gelişmesi ve kişinin fiziksel ortama uyum sağlaması söz konusudur; 7 ile 14 yaşına dek olan dönem annenin verdiği şefkat ile aya addediliyor; 14 ile 21 yaş arasında ise merkür\'ün verdiği öğrenme ve zihinsel gelişme ön plandadır; 21 ile 28 yaş arası ise venüs altında aşk ve cinselliğin keşfi önem kazanıyor; 28 ile 35 yaş arası ile güneş altında kişiliğin gelişmesi ve sosyal çevreye özen göstermesi ağırlıktadır; 35 ile 42 yaş arası Mars ile kişinin kendisini ortaya koyması için mücadele vermesi hakim durumundadır; 42 ve 49 yaş arası ile jupiter\'in etkisi ile kişinin yumuşaması, erdeme erişmesi ve çevresine hakim duruma gelmesi söz konusudur ve 49 ve 56 yaş arasında satürn\'ün simgelediği olgunluğa ermesi gösterilir.
-----
Oktav Nedir?

Müzikte oktav sekiz ses titreşiminden oluşmuş bir dizidir. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do notalarından oluşan bu ses titreşimleri. Aslında yedidir, son nota \'Do\' bir tekrarlamadır. Ancak sekizinci nota \'Do\' daha yüksek bir seviyededir. Oktav\'in ikinci anlamı da yedinci sesten sonra, oluşan bu farklı seviyedir. Daha yüksek olan bu seviyede de önceki seviyeye tekabül eden yeni bir yedili dizi başlamaktadır ve o dizinin ilk notası önceki dizinin sekizinci notasını oluşturmaktadır. O halde oktav bir geçiş, bir inisiyason sembolüdür. Yediyle bütünleşmiş, her bir yedi unusur kendi bünyesine çekmiş, yedi mertebeyi aşmış kamil insanın sembolüdür. Kabalistik ağaçta sekizinci sefira Merkürdür.
-----

Daha geniş bilgiler için ve Hz. Süleyman\'ın Mührünün resmini istemek için mesaj atabilirsiniz.
12-05-2008
Yorum Yaz
İstatistik
Tarih Hit
02-10-2020 1
27-09-2020 1
13-09-2020 1
09-09-2020 1
03-09-2020 1
27-08-2020 1
18-08-2020 1
Yeni Şiirleri

Zeplin

12 Yıl 5 Ay önce yayınlandı

Yitik

12 Yıl 5 Ay önce yayınlandı

Yılanların Dişinde Ölü Düşler

12 Yıl 5 Ay önce yayınlandı

Yeter Artık Gelmelisin

12 Yıl 5 Ay önce yayınlandı

Yaşama Dair Cılız Çırpınışlar

12 Yıl 5 Ay önce yayınlandı

Benzer Şiirleri

Zeplin

12 Yıl 5 Ay önce yayınlandı

Yitik

12 Yıl 5 Ay önce yayınlandı

Yılanların Dişinde Ölü Düşler

12 Yıl 5 Ay önce yayınlandı

Yeter Artık Gelmelisin

12 Yıl 5 Ay önce yayınlandı

Yaşama Dair Cılız Çırpınışlar

12 Yıl 5 Ay önce yayınlandı