Sosyal Medyada Bizi Takip Edin
Hasretim [Köyüme Destan] 2
0 / 5
Papatya gözler inci inci oldu
mu?
Muhtaçlıktır, bakışlarınızın
anı olması içime doldu mu?

Olukta testisini dolarken
söyleyin faniye
Bir gören olmasın diye
şaşkındı, Saniye
Çekinir gözle aranıp, ıslak
elle saçını taranıp
Şöyle bir beliğini omuz
gerisine atışa mı ola?
O şuh gülüşlüyü, Halil Emmime
sorsa
Hala Kara Halil Emmimin gönlünü
yakar korsa

Geçmişinin bir anı, bir ömre
bedel
Nuru Emmimle belliydi kaderi
hasbel

Gözleri sürme, eli boğum boğum
kına dürme
Yürüyüşü nazan nazan
Bağlara gazeli döktürse de,
hazan
Yoktu böyle, dilberliği özen
ile sürdürme
Sesi ile neşe, gelişiyle belli
ki Selimin Ayşe

Ayrı düşer
Ayrı kuşar

Tabak tabak verirdi, pişirirken
hedik
Sık sık gelindi mi, derdi sanki
ösedik
Havayı koklardı gözünde tüttü
mü Geycek
Zalim olur da göstermezdi ki
sılayı Gedik
Daha pek çok vardı gözleriyle
diyecek
Bir yanı acı, bir yanı sızı;
diz döverdi Heyvanın Kızı

Ne hazandı, ne de yaşamı kazan
Kahır oflayıp, derdini ketum
yazan

Sesi çıkmaz, gönülleri
yıkmazıyla
Ama üfelenmektendi, ama başka
Hiç dinmezdi gözünde mor ile
yaşı
Kıskanılır mı, ıskalanır mıydı
bilmem!
Bibisi Haçça'ya; "zehir" derdi
içtiği aşı
Kul, kurbandı; çocuklarıyla
sevinç bulurdu genç yaşı

Tarihler çok yazmıştı böyle bir
emsal
Belki elindelikleydi bu, bir
abideyi timsal

Neyden bildi, neye amildi?
Çanakkale de dönmeyen Kamil'di
Selaları bile duyulmazından
oluklar
Köyünü de okutur sülbünden
Neye rahmet, neye zahmet
Yaşadı mı, öldü mü? Hiç
bilinmez
Anşalının Koca Mehmet

Bahar hazan olsa, güz çiçek
açtırmaz
Ehliydi o, kavli karadan hiç
kaçtırmaz

Özü de bir, sözü de bir
Derin düşünür gönlü ile gözü de
bir
Sözler şiirle anlam bulurdu
Hocanın Aptulla da
Küçüğe sığmaz, yeriyle kebir
Bir silkinişle kalkış yaptırdı
mı entariye
Alimallah bastığı yeri
titretirdi Fettahın Nariye

Hissetmesen de bir menekşe,
hoyrat kılınsa
Var mı, yok mu?
Esrarengizlikteki bir ses uf
der

Yine ikiden biridir
Ne bildim bizim köylü
Ne bildim bizim köyden değildi
Bir karşılaşma yaptığında hep
saygı ile eğildi
Telaşıyla gözlerden ıramaya
verirdi hızı
Adı Ayşe ve lakin bilinişle;
Kozurun Kızı

Beklemez ki kopsun, kızılca
kıyamet
Bundandır ki;
Ne ehlindendi ne de
sahipliğindeydi zeamet
Ol demi, ol dem üzerine
sormazlarsa vahamet

İbiştendir, ibişlikten bilir
Hoş tutarla, hoş tutukla safram
Der bunları Koca Mehmedin
Bayram
Bir yanı düşünür hayran, bir
yanı gülüşür bayram
Sanmayın ki bunları bildi
bilelidir
Ne düzen tutmazla feraset ne
düzenedir kayram

Memleketim
Dağlarım
Bağlarım
Soykadan mı kaldınız ne
Hem söyler hem çağlarım
Kör kütük koydunuz beni
Hani nerde Sabire Bacım,
Hacı Hüseyin Emmim, ağlarım?

15.10.2009

Ferağ: sahiplik hakkını
başkasına devredip, tapu
ilişkisini kesmek.
Sanem: güzel kadın kılığına
giren Şeytana verilen isim.
Kasvet: Birden bire beliriveren
iç çökkünlüğü.
Şuhut: Zamana tanıklık, ... dan
beri içinde olmakla tanıklık
etmek, gözlemde bulunup şahidi
olmak.
Bulanır: Hoşlanmaz, razılık
göstermez, hazzetmez
İrebiye bacım: Rabiya bacım
Mıstey emmim: Mustafa emmim
Memmed emmim: Mehmet emmim
İbraam emmim: İbrahim emmim
Haçça bacım: hatice Bacım
Göö göz : gök gözlü
Iskan Emmim: İhsan Emmim
Nuru Emmim: Nuri Emmim
Asıvata: Alıp satma, alış veriş
Kubarmak: Fiyaka satma,
şişinme, övünme davranışları,
kibir, gurur yapmak
Hedik: kaynatılmış buğday
Ösemek: Özlem duymak, istek
duymak
Gedik: Köyümdeki bir yer adı.
İki dağ arasında, bu iki dağa
göre daha alçakta kalan
yükseklikteki geçit olup,
üzerinde aşılabilen yer.
Alimallah (Âlim Allah): her
şeyin doğrusunu bilen Allah
anlamındaysa da, buradaki
anlamı; inan ki doğru
söylüyorum anlamınadır.
Zeamet: Yıllık geliri yirmi
binle yüz bin akçe olan işlenen
toprak zeamet toprağıdır. Bu
toprakta devletin aldığı
vergiye de zeamet (vergisi)
denir.
İbiş: Orta oyunundaki uşak
tipi. Aptal, şapşal.
Elindelik: Kendi karalarını
kendi verip akışı yönetme gücü.
İstencini istendiği biçimde
belirtebilme gücü, insanın
dilediğini seçme erki, insanın
seçme ve yapabilme gücü.

Şair şiirin son bentlerine
doğru zaman da eylemsellik
yığılmasını önlemek için araya
teneffüs düşünme olan bağlaç
küme deyişlerini
kaynaştırmıştır. Aslında
Köyünün destanı olan seslenişle
bu çalışma şimdi (2016) tüm
haliyle yayınlanmıştır.
11-10-2016
Yorum Yaz
İstatistik
Tarih Hit
26-09-2020 1
25-09-2020 1
22-09-2020 1
16-09-2020 1
14-09-2020 1
09-09-2020 1
01-09-2020 1
Yeni Şiirleri

Sürü Haydi Yürü

3 Yıl 10 Ay15 Saat önce yayınlandı

Hasretim [Köyüme Destan] 2

3 Yıl 12 Ay15 Saat önce yayınlandı

Anılarımla Hasanoğlan Kitabına Dair Bir Değerlendirme

4 Yıl 1 Ay15 Saat önce yayınlandı

Mamondu Kredibilite

4 Yıl 1 Ay15 Saat önce yayınlandı

Bağıt Ağıt Kâğıt

4 Yıl 7 Ay14 Saat önce yayınlandı

Benzer Şiirleri

Sürü Haydi Yürü

3 Yıl 10 Ay15 Saat önce yayınlandı

Hasretim [Köyüme Destan] 2

3 Yıl 12 Ay15 Saat önce yayınlandı

Anılarımla Hasanoğlan Kitabına Dair Bir Değerlendirme

4 Yıl 1 Ay15 Saat önce yayınlandı

Mamondu Kredibilite

4 Yıl 1 Ay15 Saat önce yayınlandı

Bağıt Ağıt Kâğıt

4 Yıl 7 Ay14 Saat önce yayınlandı