yerli şairler yabancı şairler
 
ANA SAYFA
Yeni Üye Kaydı
Yeni Şair/Şiir Kaydı
Günün Şiiri
Haberler
Şiir
Üye Sayfası
Forumlar
Sanat Galerisi
E-kartlar
Kimler Bağlı
Anket
İletişim
Yardım
FORUMLARDAN
SiirEvim Hakkında
Yazılanları Oku
Görüş Bildir

 
Şiirleri Şiirleri Forum Forum Linkler Linkler
Erdal Koca
Bu sayfaya siirevim.com/sair/erdal-koca yazarak daha hızlı ulaşabilirsiniz.
 


Bir Seçim Hikâyesi
 
Mevsim yaz aylardan Ağustos
ayı
Kapattık dükkânı on üç firmayı
Hazırladık kuzu incik sarmayı
Bizim aday bu gün köye gelecek
*
Kınaladık kurbanları
kestirdik
Beş bin tane davetiye
bastırdık
Bayrakları tüm yollara
astırdık
Bizim aday bu gün köye
gelecek
*
Koyun kuzu üç beş dana
yemektir
Lafı olmaz bunca zahmet
emektir
Bu gün aday yarın vekil
demektir
Bizim aday bu gün köye
gelecek
*
Kadın mutfak erkek alış
verişte
Atıştırsın hemen köye girişte
Tarhanayla yumurtalı erişte
Bizim aday bu gün köye
gelecek
*
Yayık ayran süzme yoğurt
halis bal
Sebze meyve zor getirdi üç
hamal
Banyo için hazırladık
peştamal
Bizim aday bu gün köye
gelecek
*
Islah olmaz köyün birkaç
zorbası
Omuzladı on beş ekmek torbası
Etli pilav bir de bulgur
çorbası
Bizim aday bu gün köye gelecek
*
Dedik sana kurban olsun beş
dana
Su akmıyor yetiş dedik
başkana
Bulaşıkla doldu evde aşkana
Bizim aday bu gün köye
gelecek
*
Yirmi masa altmış koltuk
ayırdık
Ne gece yatardık ne de
uyurduk
Gazeteye ilan verdik duyurduk
Bizim aday bu gün köye
gelecek
*
Yollar bozuk ve birazcık
yokuştu
Şerefine! Kadeh kalktı tokuştu
Yaz sıcağı etler biraz
kokuştu
Bizim aday bu gün köye
gelecek
*
Dediler ki çok titizdir!
Tutmaz el
Lakin huyu suyu oldukça güzel
İzin aldık vilayetten çok özel
Bizim aday bu gün köye
gelecek
*
Aday diye kuruldu bir
kumpanya
Başlayınca bu tarihi kampanya
Sayısızdı patlatılan şampanya
Bizim aday bu gün köye
gelecek
*
Ne hesaplar yaptık inceden
ince
Umutlandık tam Sivas?a
gelince
Gark eyledi bizi büyük
sevince
Bizim aday bu gün köye
gelecek
*
Hem Sivas halayı Erzurum Barı
Köyümüz tam harikalar diyarı
Karakoldan aldık ama uyarı
Bizim aday bu gün köye gelecek
*
Ya Allah bismillah girdik bir
yola
Başında hayır yok sonu
hayrola
Emmi dayı hala girdik kol
kola
Bizim aday bu gün köye
gelecek
*
Zeytinlikte zeytin dalı
topladık
Her kovanda ayrı balı
topladık
Özel devetüyü halı topladık
Bizim aday bu gün köye
gelecek
*
Henüz yola çıkmamışken kafile
Turfandayı toplamıştık on
file
Kuzu incik! Dana eti, bonfile
Bizim aday bu gün köye
gelecek
*
Taş olsa da yolda kürekler
hazır
Çadırlar kuruldu direkler
hazır
Pastalar hazır çörekler hazır
Bizim aday bu gün köye
gelecek
*
Aday gelecekmiş bin yılın
başı
Temizledik yolda en ufak taşı
Dediler ki yolda, geçti Ulaş?ı
Bizim aday bu gün köye gelecek
*
Köy meydanı Harbiye?ye
dönüştü
Nöbet bile vardiyaya dönüştü
Köy okulu ardiyeye dönüştü
Bizim aday bu gün köye
gelecek
*
Bil cümle toplandı devlet
erkânı
Hep kullandık ellerdeki imkânı
Yıllardır bekledi köylü bu ânı
Bizim aday bu gün köye gelecek
*
Kanalda bostanın suyunu
kestik
Uzun kavakların boyunu kestik
Danayı ayırdık koyunu kestik
Bizim aday daha köye gelecek
*
Umudumuz kaybolmuştu bir ara
Hemen geldi televizyon kamera
Afişleri yapıştırdık duvara
Bizim aday bu gün köye
gelecek
*
Kanalda bostanın suyunu
kestik
Uzun kavakların boyunu kestik
Danayı ayırdık koyunu kestik
Bizim aday bu gün köye
gelecek
*
Ambulans sağlıkçı doktor
hademe
Görev yaptı hep kademe kademe
Benzemez bu başka beniâdeme
Bizim aday bu gün köye
gelecek
*
Köyde nice Ağırbaşlar taşıdık
Sel bastı yolları taşlar
taşıdık
Erkekler kızlar eşler taşıdık
Bizim aday daha köye gelecek
*
İlk akşamda yakınmalar başladı
Farklı tavır takınmalar
başladı
Sağa sola bakınmalar başladı
Bizim aday daha köye gelecek
*
Beklerken devlet-i erkân
sıkıldı
Köyde halay, yolda ateş
yakıldı
Kahveler içildi fala bakıldı
Bizim aday daha köye gelecek
*
Gerçeği öğrenen koşarak geldi
Herkes ağlamaklı başlar
eğildi
Anladık vaziyet iyi değildi
Bizim aday daha köye gelecek
*
Namazlar kılındı okundu
Mushaf
Yollara dizildik bu sabah saf
saf
Vergiye prime geldi ama af
Bizim aday daha köye gelecek
*
Güneş tepemizde harman zamanı
Ta Kangal?a gitti köyün bir
yanı
Ekşidi yoğurtlar yayık ayranı
Bizim aday daha köye gelecek
*
Akşam oldu ne gelen var ne
giden
Durum belli her atılan
mermiden
Bütün köye gına geldi
harbiden
Bizim aday daha köye gelecek
*
Nasıl olsun kayda değer bir
niza
Muhtarımız derhal keserdi
ceza
Çadırlar kuruldu şölen hakeza
Bizim aday daha köye gelecek
*
Gurur duyduk muhtar ile
azadan
Gelmeyene vaz geçtiler
cezadan
Elli tane asker geldi kazadan
Bizim aday daha köye gelecek
*
Umudu kaybettik! Yollara
düştük
Yağmura tutulduk sellere
düştük
Koskoca Sivas?ta dillere
düştük
Bizim aday daha köye gelecek
*
Öğretmen hemşire ve dahi
doktor
Bu seçimde herkes oldu bir
aktör
Tüm yolları açtı dozer
traktör
Bizim aday daha köye gelecek
*
Koyunlar kavurma sattık
danayı
Köylülerin köyde belki son ayı
Kaç gelinlik kıza yaktık
kınayı
Daha bizim aday köye gelecek
*
Yollar kaldı köprü kaldı su
kaldı
Geçen seçimlerin kokusu kaldı
Yılların birikmiş tortusu
kaldı
Bizim aday daha köye gelecek
*
Erinmedik kalkıp geldik
şehirden
Sular kesik aldık geldik
nehirden
İçtik baldıranı tattık
zehirden
Bizim aday daha köye gelecek
*
Aç susuz geçirdik bilmem kaç
ayı
Gülizar?da hep kokutmuş
salçayı
Hasan emmi gece kırdı kalçayı
Bizim aday daha köye gelecek
*
Şehirlerde tutmak daha yorucu
Onun için köyde tuttuk orucu
Partiye dayandı işin bir ucu
Bizim aday daha köye gelecek
*
İftarda harmana kurduk bir
sini
Civarda gelenler buldu on
bini
İhtiyar Heyeti çekti restini
Bizim aday daha köye gelecek
*
Usandık yorulduk mola verildi
Her bahane uzun yola verildi
Muhtarımız öldü sala verildi
Bizim aday daha köye gelecek
*
Yasakladık bundan böyle
töreni
Hep dışladık bu partiye
gireni
Göremedik bu adamı göreni
Bizim aday daha köye gelecek
*
Sarı renge döndü yeşil
başaklar
Biliyormuş bunu eski kuşaklar
Askere gitti de bütün uşaklar
Bizim aday daha köye gelecek
*
Bin bir emek toplamıştık
parayı
Dedik Ankara?da olsun bir dayı
Ayırmadık ne akı ne karayı
Bizim aday daha köye gelecek
*
Su yok köyde belediye getirdi
Halimiz hastayı gülümsetirdi
Stokları gelen giden bitirdi
Bizim aday daha köye gelecek
*
Kimseye hâl hatır soramaz
olduk
Aylardır hanımı göremez olduk
Gece bile eve giremez olduk
Bizim aday daha köye gelecek
*
Tüm rakipler davul zurna
çaldırdı
Çevre köyler hepsi de
başkaldırdı
Bekâr gençler köylülere
saldırdı
Bizim aday daha köye gelecek
*
Bu haldeyken köylü onu
savundu
Gurur duydu partisiyle övündü
Belki gelir diye, diye avundu
Bizim aday daha köye gelecek
*
Bir şey desek darılırlar
hemen de
Keklikler ötüştü çayır
çimende
Rakipler solladı geçti en
önde
Bizim aday daha köye gelecek
*
Yalan dolan hep dert oldu
içime
Gene kaldık bir sonraki
seçime
İktidar da tekme vurdu kıçıma
Bizim aday daha köye gelecek
*
El âlem toplandı çevre
köylerde
Ağalar paşalar bütün beyler
de
Her ağzı olan bir şey söyler
de
Bizim aday daha köye gelecek
*
Dokunmadık köyde suya sabuna
Söz geçmiyor şimdi kıza
kadına
Muhtaç olduk tezeklere oduna
Bizim aday daha köye gelecek
*
Gece gündüz bekleyenin suçu
ne
Aklar düştü köylülerin saçına
Neler girmiş siyasetin içine
Bizim aday daha köye gelecek
*
Fesatlar fitneyi körükler
oldu
İçimizde bazen çürükler oldu
Ekin olgunlaştı firikler oldu
Bizim aday daha köye gelecek
*
Kengerler kurudu sakızlar
kayıp
Yollara dizilen takozlar
kayıp
Danalar hep zıpır öküz kayıp
Bizim aday daha köye gelecek
*
Dram gibi ya da tam bir
güldürü
Zayi oldu emek, yemek bir
sürü
Bizde böyle! Siyasetin
kültürü
Bizim aday daha köye gelecek
*
Güneş bile her gün farklı
doğardı
Huzurumuz vardı keyfimiz vardı
Sanırım ki adam duydu şımardı
Bizim aday daha köye gelecek
*
Araçlar konvoylar boş yola
çıktı
Sabah saat beşe on kala çıktı
Vallahi adımız budala çıktı
Bizim aday daha köye gelecek
*
Akşam oldu güneş aşarken tam
da
Erkân-ı harp tuttu beni
yakamda
Vali dedi görüşelim makam da
Bizim aday daha köye gelecek
*
Vali bey içmedi bir bardak
çayı
Bütün köye kesti gitti cezayı
Böylelikle bitti Ramazan ayı
Bizim aday daha köye gelecek
*
Geçemedik silahlardan
mermiden
Bir şeyler var ortalıkta ters
giden
Panikledi bu durumu fark eden
Bizim aday daha köye gelecek
*
Çocukları göndermedik okula
Sofralar kuruldu yetime dula
Sarıldık yattık her gece çula
Bizim aday daha köye gelecek
*
Hava sıcak, ne Şubattı ne
Marttı
Gelmeyince şikâyetler çok
arttı
Çevre köyler çok şayia
çıkarttı
Bizim aday daha köye gelecek
*
Köylünün gene de umudu vardı
Bahar oluyormuş kışların ardı
Çayırlar yeşerdi ekin kızardı
Bizim aday daha köye gelecek
*
Olsun dedik köyünde bir
vekili
Bahçelerde ne kaldı ki dikili
Heba ettik ne var ise ekili
Bizim aday daha köye gelecek
*
Söz demişti yollar asfalt
köprü su
Pas akarken çeşmelerin borusu
Yalan değil inanmıştık
doğrusu
Bizim aday daha köye gelecek
*
Ortak verdik borç çıkardı
yarıcı
Sesi yüksek birazcık da kırıcı
Para diyor balı veren arıcı
Bizim aday daha köye gelecek
*
Karar verdik köyde tuttuk
orucu
Çoban aldırmıyor, küstü
korucu
Bu devirde aday olmak yorucu
Bizim aday köye niye gelecek
*
Yollarımız toprak yürünmez
yaya
Köyümüz dağlıktır bir yanı
kaya
Askerler çekildi gitti
kışlaya
Bizim aday daha köye gelecek
*
Çektik garajlara Ferguson
Fendi
Bekledik bekledik sabır
tükendi
Kızlar gelin oldu oğlan
evlendi
Bizim aday daha köye gelecek
*
Mevsim döndü karakışa büründü
Garip köylüm ortalıkta
süründü
Gene İstanbul?un yolu göründü
Bizim aday daha köye gelecek
*
Kazandık mı yoksa kayıp mı
ettik
Kusur mu işledik ayıp mı
ettik
El âlem yerine koyup mu
gittik
Bizim aday daha köye gelecek
*
Daha kimler geldi girdi
sıraya
Acımadı herkes kıydı paraya
Diğer parti geldi girdi araya
Bizim aday daha köye gelecek
*
Karargâh kuruldu o gün
harmana
Değişmedi durum ondan bu yana
Koca öküz oldu dün doğan dana
Bizim aday daha köye gelecek
*
Nakavt olduk ringe havlu
attık da
Sayesinde mağlubiyet tattık
da
Tarlaları mal davarı sattık
da
Bizim aday daha köye gelecek
*
Düşünmedik ne devlük ne
geçimi
Ama gene kayıp ettik seçimi
Partinin tutumu yaktı içimi
Bizim aday daha köye gelecek
*
Öküz bile kurban kestik
yetmedi
Hesap gene çarşıda da tutmadı
Buğday bile bu yıl para etmedi
Bizim aday daha köye gelecek
*
Her şeyi doldurduk köy
ambarına
Herkes dedi Allah kerim
yarına
Evlenme sırası geldi toruna
Bizim aday daha köye gelecek
*
Konu uzun hem de hayli
derince
Durum buymuş siyasete girince
Deve olup çıkıyormuş karınca
Bizim aday köye niye gelecek
*
Anladık köylünün buymuş
kaderi
Bekledik durduk yıllardan
beri
Beş yıldır kapalı seçim
defteri
Bizim aday köye niye gelecek
*
Yağmur yağmaz ektik ama
bideri
Öğrendik ki bu köylünün
kaderi
Bu kadarmış seçimlerde ederi
Bizim aday köye niye gelecek
*
Bolca delik açtık durduk
kemere
Ne diyelim Ahmet oğlu Ömer'e
Yama yaptık sırtımızda semere
Bizim aday köye niye gelecek
*
Kucaklarda küçük küçük
bebekler
Bilmiyorum aday başka ne
bekler
Heba oldu gitti bütün emekler
Bizim aday köye niye gelecek
*
Belki de düşündü kaç bin oyun
var
Neye yarar deve, öküz, koyun
var
İş içinde iş var, başka oyun
var
Bizim aday daha köye gelecek
*
Düştüğümüz rezil hâllere
baktık
Kaç fincan çevirip fallara
baktık
Gelecektir diye yollara
baktık
Bizim aday daha köye gelecek
*
Her zaman kurulu tuzakta
durduk
Memur olduk ama kızakta
durduk
Devlet bizim dedik uzakta
durduk
Bizim aday daha köye gelecek
*
Sendika kuruldu yönetimdeydim
Her zaman gizli denetimdeydim
Korkma yardım istemem beyim
Bizim aday daha köye gelecek
*
Ne bir pot kırdık ne çam
devirdik
Komutan küstü yoldan çevirdik
Millet hastalandı komaya
girdik
Bizim aday daha köye gelecek
*
Bu köyde dört defa muhtar
seçildi
Kırk vekil çıkarttık baraj
geçildi
Hasat tamamlandı ekin biçildi
Bizim aday daha köye gelecek
*
Amanın ha başka iller
duymasın
En meşhur köyü olduk Sivas?ın
Hepsi geldi görsel yazılı
basın
Bizim aday daha köye gelecek
*
Yağmur yağdı ekin dağda
çürüdü
Bütün köylü başkaldırıp
yürüdü
Gözlerini kızıl kanlar bürüdü
Bizim aday daha köye gelecek
*
Bu sene de köyde tuttuk orucu
Çoban isyan etti küstü korucu
Bu ülkede aday olmak yorucu
Bizim aday daha köye gelecek
*
Ve kimse korkudan gidemez
yaya
Köyümüz dağlıktır bir yanı
kaya
Askerler çekildi gitti
kışlaya
Bizim aday daha köye gelecek
*
Hep dar geldi garajlara
takıldık
Son seçimde barajlara
takıldık
Dönemedik virajlara takıldık
Bizim aday daha köye gelecek
*
Böyle savdık bir ramazan
ayını
Kısmet olup içemedik çayını
Aldık ama ağzımızın payını
Bizim aday daha köye gelecek
*
Bize göre kutsal dava ülküydü
Hem gelecek adayların ilkiydi
Kurnazlıkta rakipleri
tilkiydi
Bizim aday daha köye gelecek
*
Neler vaat etmiş neler
demişti
Zaten anlamıştık bir garip
işti
Seçimler yapıldı rejim
değişti
Bizim aday daha köye gelecek
*
Yüz vermedik başka gelip
gidene
Zaman geçti gitti oldu beş
sene
Çok bekledik işi düşecek gene
Bizim aday daha köye gelecek
*
Vaatleri hiç aklımdan
çıkmıyor
Siyasetçi hatır gönül
yıkmıyor
Evlerde bile sular akmıyor
Bizim aday daha köye gelecek
*
Turnayı gözünden vurduk
diyorduk
Davul zurna çalıp halaylar
kurduk
Gelecek seçimi düşünüyorduk
Bizim aday daha köye gelecek
*
Sözlerinden durmadı hiç caydı
hep
Vatan millet diye diye soydu
hep
Adamını köşelere koydu hep
Bizim aday daha köye gelecek
*
Bu millet ki sırtında da taş
çeker
Daha önce gidenlere beş çeker
Kovalayıp ihalede baş çeker
Bizim aday daha köye gelecek
*
Sağcı solcu tek partide
birleşti
Torpil bulan önce işe
yerleşti
Akıl topalladı iz?an körleşti
Bizim aday daha köye gelecek
*
Demedik ki rengi ak mı kara
mı?
Daha fazla deşmeyin bu yaramı
Sınavlarda herkes kaptı sıramı
Bizim aday daha köye gelecek
*
Diyormuş ki gene koydum
sıraya
Mutlak gideceğim bir gün
oraya
Hiç kimseyi sokmasınlar araya
Bizim aday daha köye gelecek
*
Koca köyde üç beş tane ev
kaldı
Geriye yalandan koca dev kaldı
Saman ateşinden bir alev kaldı
Bizim aday daha köye gelecek
*
Boş değilmiş köylülerin
şüphesi
Dert emiyor partinin de
tepesi
Bu da oldu kulakların küpesi
Bizim aday daha köye gelecek
*
Cümle âlem şaştı kaldı duruma
Bu olanlar nasıl gitmez
zoruma
Vali bey de tayin oldu
Çorum'a
Bizim aday daha köye gelecek
*
Onun için az meşakkat
çekmedik
Değil tarla, bostan bile
ekmedik
Güneşte kurudu kavruldu hedik
Bizim aday daha köye gelecek
*
Köylüyüz ya bulgur aldık
parayla
Çuvalları omuzladık sırayla
Kiraladık malımızı kirayla
Bizim aday daha köye gelecek
*
Kimse yoktur herkes köyü terk
etti
Muhtemelen bizim parti fark
etti
Dayanmadı en sonunda çark
etti
Bizim aday daha köye gelecek
*
Malı mülkü vermiş gitmiş
kiraya
Dediler ki daha gelmez buraya
Parti koydu seçimde ilk
sıraya
Bizim aday daha köye gelecek
*
Bir de baktık bizim aday
mecliste
Yanında danışman elinde liste
Farzımuhal niyet belki halis
de
Bizim aday daha köye gelecek
*
Makamı meclisin her hal son
katı
Maaş alır bir memurun on katı
Bilmez ki ne domatesin fiyatı
Bizim aday daha köye gelecek
*
On parmakta on da ayrı numara
Dediler ki bakan olmuş bir
ara
Telefon bedava özel sigara
Bizim aday daha köye gelecek
*
Bir kez olsun düşünmedik bu
anı
Anladık ki olmuş imar bakanı
Yakıyormuş çivi bile çakanı
Bizim aday daha köye gelecek
*
Adam almış üç eskort beş
koruma
Ve bu durum nasıl gitmez
zoruma
Bütün köylü şaştık kaldı
duruma
Bizim aday daha köye gelecek
*
Son durumu Ankara?dan
sormuşlar
Çok büyük bir ihaleye
girmişler
Vilayette vali ile görmüşler
Bizim aday daha köye gelecek
*
Bir şeyler söylemiş öyle bir
ses ki
Ne imiş efendim gömleğin eski
Purosunu yakmış kadehte viski
Bizim aday daha köye gelecek
*
Her şişenin tıpasını sayarmış
Her eşeğin sıpasını sayarmış
Zebanin sopasını sayarmış
Bizim aday daha köye gelecek
*
Sivri zekâ hayran koydu
herkesi
Konsinyede saklı çıktı
metresi
Nihayet böylece kısıldı sesi
Bizim aday daha köye gelecek
*
Dedim ona sen yolcusun biz
hancı
Metreslere gitmiş bütün
kazancı
Sağ tarafta başlamış ki bir
sancı
Bizim aday daha köye gelecek
*
Kuru ekmek kuru soğan yesem
de
Aldırmadı kul hakkıdır desem
de
Kumar bile oynadı hep kesemde
Bizim aday daha köye gelecek
*
Gerçekleri en sonunda fark
etmiş
Yaşlanmış artık o da çark
etmiş
Eşini boşamış evi terk etmiş
Bizim aday daha köye gelecek
*
Kalkındırmış yedi göbek
neslini
Sonradan öğrendik işin aslını
Unutmuştuk şu ihale faslını
Bizim aday daha köye gelecek
*
Şirket kurmuş vergisini
kaçırmış
İnsan değil, görgüsünü
kaçırmış
Azrail?in sorgusunu kaçırmış
Bizim aday daha köye gelecek
*
Püskürtüldük her ileri akında
Biz değildik karasında akında
Torun bile evlenecek yakında
Bizim aday daha köye gelecek
*
Mevcut durum tam infial
yarattı
Bakan oldu koltuğunda ter attı
Daha önce gidenleri arattı
Bizim aday daha köye gelecek
*
Yaraladı hem de hassas
yerimden
İsmet?ten başladı çıktı Erim?
den
Özümü ayırıp yüzdü derimden
Bizim aday daha köye gelecek
*
Siyasette böyle kaynarmış
kazan
Cezaya müstahak doğruyu yazan
Recep Şaban bitti geldi
Ramazan
Bizim aday daha köye gelecek
*
Çok bekledik hâlâ ümit var
diye
Belki acır, geçerken uğrar
diye
Seçilince geçmiş öbür partiye
Bizim aday daha köye gelecek
*
Her doğruyu bir yanlışla
çürütür
Adam yüzsüz ekranlarda
sırıtır
Dansöz gibi balolarda kırıtır
Bizim aday daha köye gelecek
*
Çoktan geçti kaç kocalı
Hürmüz?ü
Bir gün bile kızarmadı hiç
yüzü
Biz katarken gece ile gündüzü
Bizim aday daha köye gelecek
*
Yediği rüşvetler hep helal
oldu
Derde derman, şifa oldu bal
oldu
Hamamda pireler hep tellal
oldu
Bizim aday daha köye gelecek
*
Ne bir savcı sordu ne de bir
kadı
Bilinmeyen birçok sırrı
sakladı
Bankalarda kara para akladı
Bizim aday daha köye gelecek
*
Ne merhaba ne bildiğim
gördüğüm
Bu mesele çözülmeyen kördüğüm
Aday dedi! Hatırını sorduğum
Bizim aday daha köye gelecek
*
Tövbe ettim daha gitmem
Gürün'e
Yıllar geçti hep sürüne
sürüne
Varı yoğu sattım gitti birine
Bizim aday daha köye gelecek
*
Su akardı çeşmelerde zemzemdi
Bu da geldi geçti gitti bir
demdi
Ne inekler aldı ne dana emdi
Bizim aday daha köye gelecek
*
Nihayet bir parti çıktı sonun
da
Saltanatı bitti bu gün onun
da
Vekili seçildi Merzifon?un da
Bizim aday daha köye gelecek
*
Keçiler kuzladı koyun kuzladı
Kurban kesen derileri tuzladı
Emeklere yüreğimiz sızladı
Bizim aday daha köye gelecek
*
Tüm damlara baykuş bile
tünedi
Ne yapalım tutmuş bir kez
inadı
Cümle âlem olmaz diye kınadı
Bizim aday daha köye gelecek
*
Sandı köylü zurnanın son
deliği
Bilmiyor ki büker olmuş
çeliği
Kir topladı hanımların beliği
Bizim aday daha köye gelecek
*
Komşu, komşuyla bir papaz
oldu
Tuttu yakamızda bırakmaz oldu
Elektrik kesik su akmaz oldu
Bizim aday daha köye gelecek
*
Köye gelmek için kalmadı
neden
İlk sıradan aday olmuş
bölgeden
Yatıp uyur şimdi serin
gölgeden
Daha bizim aday köye gelecek
*
Mümkün mü acaba hem de ilk
sıra
Demek ki her şeye kadir şu
para
Fark attı herkese hem açık
ara
Bizim aday daha köye gelecek
*
Kâr kaldı yanıma çekilen
zahmet
Geldi çattı en sonunda
kıyamet
Yeni istikamet: Karaca Ahmet
Bizim aday daha köye gelecek
*
İstanbul?a yükledim ben göçümü
Çok dertliyim hiç açmayın
içimi
Belediye kayıp etti seçimi
Bizim aday daha köye gelecek
*
Tat kalmadı çöreklerden
keteden
Ne övenler kaldı ne de
metheden
En sonunda tutuklandı çeteden
Bizim aday daha köye gelecek
*
Suyu çekti hem cüzdanlar hem
kese
Unutulmaz bir ders oldu
herkese
İstanbul?a koştum nefes nefese
Bizim aday daha köye gelecek
*
Ne geldiyse başa hep bu
meraktan
Ne alın yazımız ne yüce Hak?
tan
Davul sesi hoş gelirmiş
ıraktan
Bizim aday daha köye gelecek
*
Ağustos/Eylül/2017

3092 Kelime
151 Kıta
604 Satır
6644 Hece
 
Erdal Koca
27.9.2017 15:37 tarihinde Erdal Koca tarafından kaydedildi.
 
(c) Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Okuma adresi (linki): http://www.siirevim.com/siir/siir-37992-erdal-koca-bir-secim-hik--yesi

 

  Sonraki Şiir: Bir şarkı SöyleÖnceki Şiir: Bir Bekleyen Var 35
8
Lütfen Üye Girişi Yapın
puan
(verilmemiş)


Google+

sayfa başı

Şiir Hakkında
Bu şiir ile ilgili düşüncenizi diğer şiirseverler ile paylaşmak ister misiniz?

UYARI: Görüş bildirmek için Şiir Evim Üyesi olmak gerekmektedir, eğer üye iseniz lütfen giriş yapın.
Lütfen bir defa basın ve bekleyin.

  • Şiir Evim - SiirEvim.com Hakkında | Yayın Hakkı Notu | Bilgilerin Gizliliği | Künye | Yardım | İletişim
  • Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece SiirEvim.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Sitenin görsellerini oluşturan sayfaların bir kısmı diğer şiir/kültür/sanat/edebiyat sitelerinden alınmıştır ancak programlanması tamamen Sinan Eldem'e aittir.

    Tüm Hakları Saklıdır Şiir Evim 1999 - 2018 © Ahmet Bahadır UÇAR
    Sayfa 0.881 saniyede yüklendi.