Sosyal Medyada Bizi Takip Edin
Bir Seçim Hikâyesi
0 / 5
Mevsim yaz aylardan Ağustos
ayı
Kapattık dükkânı on üç firmayı
Hazırladık kuzu incik sarmayı
Bizim aday bu gün köye gelecek
*
Kınaladık kurbanları
kestirdik
Beş bin tane davetiye
bastırdık
Bayrakları tüm yollara
astırdık
Bizim aday bu gün köye
gelecek
*
Koyun kuzu üç beş dana
yemektir
Lafı olmaz bunca zahmet
emektir
Bu gün aday yarın vekil
demektir
Bizim aday bu gün köye
gelecek
*
Kadın mutfak erkek alış
verişte
Atıştırsın hemen köye girişte
Tarhanayla yumurtalı erişte
Bizim aday bu gün köye
gelecek
*
Yayık ayran süzme yoğurt
halis bal
Sebze meyve zor getirdi üç
hamal
Banyo için hazırladık
peştamal
Bizim aday bu gün köye
gelecek
*
Islah olmaz köyün birkaç
zorbası
Omuzladı on beş ekmek torbası
Etli pilav bir de bulgur
çorbası
Bizim aday bu gün köye gelecek
*
Dedik sana kurban olsun beş
dana
Su akmıyor yetiş dedik
başkana
Bulaşıkla doldu evde aşkana
Bizim aday bu gün köye
gelecek
*
Yirmi masa altmış koltuk
ayırdık
Ne gece yatardık ne de
uyurduk
Gazeteye ilan verdik duyurduk
Bizim aday bu gün köye
gelecek
*
Yollar bozuk ve birazcık
yokuştu
Şerefine! Kadeh kalktı tokuştu
Yaz sıcağı etler biraz
kokuştu
Bizim aday bu gün köye
gelecek
*
Dediler ki çok titizdir!
Tutmaz el
Lakin huyu suyu oldukça güzel
İzin aldık vilayetten çok özel
Bizim aday bu gün köye
gelecek
*
Aday diye kuruldu bir
kumpanya
Başlayınca bu tarihi kampanya
Sayısızdı patlatılan şampanya
Bizim aday bu gün köye
gelecek
*
Ne hesaplar yaptık inceden
ince
Umutlandık tam Sivas?a
gelince
Gark eyledi bizi büyük
sevince
Bizim aday bu gün köye
gelecek
*
Hem Sivas halayı Erzurum Barı
Köyümüz tam harikalar diyarı
Karakoldan aldık ama uyarı
Bizim aday bu gün köye gelecek
*
Ya Allah bismillah girdik bir
yola
Başında hayır yok sonu
hayrola
Emmi dayı hala girdik kol
kola
Bizim aday bu gün köye
gelecek
*
Zeytinlikte zeytin dalı
topladık
Her kovanda ayrı balı
topladık
Özel devetüyü halı topladık
Bizim aday bu gün köye
gelecek
*
Henüz yola çıkmamışken kafile
Turfandayı toplamıştık on
file
Kuzu incik! Dana eti, bonfile
Bizim aday bu gün köye
gelecek
*
Taş olsa da yolda kürekler
hazır
Çadırlar kuruldu direkler
hazır
Pastalar hazır çörekler hazır
Bizim aday bu gün köye
gelecek
*
Aday gelecekmiş bin yılın
başı
Temizledik yolda en ufak taşı
Dediler ki yolda, geçti Ulaş?ı
Bizim aday bu gün köye gelecek
*
Köy meydanı Harbiye?ye
dönüştü
Nöbet bile vardiyaya dönüştü
Köy okulu ardiyeye dönüştü
Bizim aday bu gün köye
gelecek
*
Bil cümle toplandı devlet
erkânı
Hep kullandık ellerdeki imkânı
Yıllardır bekledi köylü bu ânı
Bizim aday bu gün köye gelecek
*
Kanalda bostanın suyunu
kestik
Uzun kavakların boyunu kestik
Danayı ayırdık koyunu kestik
Bizim aday daha köye gelecek
*
Umudumuz kaybolmuştu bir ara
Hemen geldi televizyon kamera
Afişleri yapıştırdık duvara
Bizim aday bu gün köye
gelecek
*
Kanalda bostanın suyunu
kestik
Uzun kavakların boyunu kestik
Danayı ayırdık koyunu kestik
Bizim aday bu gün köye
gelecek
*
Ambulans sağlıkçı doktor
hademe
Görev yaptı hep kademe kademe
Benzemez bu başka beniâdeme
Bizim aday bu gün köye
gelecek
*
Köyde nice Ağırbaşlar taşıdık
Sel bastı yolları taşlar
taşıdık
Erkekler kızlar eşler taşıdık
Bizim aday daha köye gelecek
*
İlk akşamda yakınmalar başladı
Farklı tavır takınmalar
başladı
Sağa sola bakınmalar başladı
Bizim aday daha köye gelecek
*
Beklerken devlet-i erkân
sıkıldı
Köyde halay, yolda ateş
yakıldı
Kahveler içildi fala bakıldı
Bizim aday daha köye gelecek
*
Gerçeği öğrenen koşarak geldi
Herkes ağlamaklı başlar
eğildi
Anladık vaziyet iyi değildi
Bizim aday daha köye gelecek
*
Namazlar kılındı okundu
Mushaf
Yollara dizildik bu sabah saf
saf
Vergiye prime geldi ama af
Bizim aday daha köye gelecek
*
Güneş tepemizde harman zamanı
Ta Kangal?a gitti köyün bir
yanı
Ekşidi yoğurtlar yayık ayranı
Bizim aday daha köye gelecek
*
Akşam oldu ne gelen var ne
giden
Durum belli her atılan
mermiden
Bütün köye gına geldi
harbiden
Bizim aday daha köye gelecek
*
Nasıl olsun kayda değer bir
niza
Muhtarımız derhal keserdi
ceza
Çadırlar kuruldu şölen hakeza
Bizim aday daha köye gelecek
*
Gurur duyduk muhtar ile
azadan
Gelmeyene vaz geçtiler
cezadan
Elli tane asker geldi kazadan
Bizim aday daha köye gelecek
*
Umudu kaybettik! Yollara
düştük
Yağmura tutulduk sellere
düştük
Koskoca Sivas?ta dillere
düştük
Bizim aday daha köye gelecek
*
Öğretmen hemşire ve dahi
doktor
Bu seçimde herkes oldu bir
aktör
Tüm yolları açtı dozer
traktör
Bizim aday daha köye gelecek
*
Koyunlar kavurma sattık
danayı
Köylülerin köyde belki son ayı
Kaç gelinlik kıza yaktık
kınayı
Daha bizim aday köye gelecek
*
Yollar kaldı köprü kaldı su
kaldı
Geçen seçimlerin kokusu kaldı
Yılların birikmiş tortusu
kaldı
Bizim aday daha köye gelecek
*
Erinmedik kalkıp geldik
şehirden
Sular kesik aldık geldik
nehirden
İçtik baldıranı tattık
zehirden
Bizim aday daha köye gelecek
*
Aç susuz geçirdik bilmem kaç
ayı
Gülizar?da hep kokutmuş
salçayı
Hasan emmi gece kırdı kalçayı
Bizim aday daha köye gelecek
*
Şehirlerde tutmak daha yorucu
Onun için köyde tuttuk orucu
Partiye dayandı işin bir ucu
Bizim aday daha köye gelecek
*
İftarda harmana kurduk bir
sini
Civarda gelenler buldu on
bini
İhtiyar Heyeti çekti restini
Bizim aday daha köye gelecek
*
Usandık yorulduk mola verildi
Her bahane uzun yola verildi
Muhtarımız öldü sala verildi
Bizim aday daha köye gelecek
*
Yasakladık bundan böyle
töreni
Hep dışladık bu partiye
gireni
Göremedik bu adamı göreni
Bizim aday daha köye gelecek
*
Sarı renge döndü yeşil
başaklar
Biliyormuş bunu eski kuşaklar
Askere gitti de bütün uşaklar
Bizim aday daha köye gelecek
*
Bin bir emek toplamıştık
parayı
Dedik Ankara?da olsun bir dayı
Ayırmadık ne akı ne karayı
Bizim aday daha köye gelecek
*
Su yok köyde belediye getirdi
Halimiz hastayı gülümsetirdi
Stokları gelen giden bitirdi
Bizim aday daha köye gelecek
*
Kimseye hâl hatır soramaz
olduk
Aylardır hanımı göremez olduk
Gece bile eve giremez olduk
Bizim aday daha köye gelecek
*
Tüm rakipler davul zurna
çaldırdı
Çevre köyler hepsi de
başkaldırdı
Bekâr gençler köylülere
saldırdı
Bizim aday daha köye gelecek
*
Bu haldeyken köylü onu
savundu
Gurur duydu partisiyle övündü
Belki gelir diye, diye avundu
Bizim aday daha köye gelecek
*
Bir şey desek darılırlar
hemen de
Keklikler ötüştü çayır
çimende
Rakipler solladı geçti en
önde
Bizim aday daha köye gelecek
*
Yalan dolan hep dert oldu
içime
Gene kaldık bir sonraki
seçime
İktidar da tekme vurdu kıçıma
Bizim aday daha köye gelecek
*
El âlem toplandı çevre
köylerde
Ağalar paşalar bütün beyler
de
Her ağzı olan bir şey söyler
de
Bizim aday daha köye gelecek
*
Dokunmadık köyde suya sabuna
Söz geçmiyor şimdi kıza
kadına
Muhtaç olduk tezeklere oduna
Bizim aday daha köye gelecek
*
Gece gündüz bekleyenin suçu
ne
Aklar düştü köylülerin saçına
Neler girmiş siyasetin içine
Bizim aday daha köye gelecek
*
Fesatlar fitneyi körükler
oldu
İçimizde bazen çürükler oldu
Ekin olgunlaştı firikler oldu
Bizim aday daha köye gelecek
*
Kengerler kurudu sakızlar
kayıp
Yollara dizilen takozlar
kayıp
Danalar hep zıpır öküz kayıp
Bizim aday daha köye gelecek
*
Dram gibi ya da tam bir
güldürü
Zayi oldu emek, yemek bir
sürü
Bizde böyle! Siyasetin
kültürü
Bizim aday daha köye gelecek
*
Güneş bile her gün farklı
doğardı
Huzurumuz vardı keyfimiz vardı
Sanırım ki adam duydu şımardı
Bizim aday daha köye gelecek
*
Araçlar konvoylar boş yola
çıktı
Sabah saat beşe on kala çıktı
Vallahi adımız budala çıktı
Bizim aday daha köye gelecek
*
Akşam oldu güneş aşarken tam
da
Erkân-ı harp tuttu beni
yakamda
Vali dedi görüşelim makam da
Bizim aday daha köye gelecek
*
Vali bey içmedi bir bardak
çayı
Bütün köye kesti gitti cezayı
Böylelikle bitti Ramazan ayı
Bizim aday daha köye gelecek
*
Geçemedik silahlardan
mermiden
Bir şeyler var ortalıkta ters
giden
Panikledi bu durumu fark eden
Bizim aday daha köye gelecek
*
Çocukları göndermedik okula
Sofralar kuruldu yetime dula
Sarıldık yattık her gece çula
Bizim aday daha köye gelecek
*
Hava sıcak, ne Şubattı ne
Marttı
Gelmeyince şikâyetler çok
arttı
Çevre köyler çok şayia
çıkarttı
Bizim aday daha köye gelecek
*
Köylünün gene de umudu vardı
Bahar oluyormuş kışların ardı
Çayırlar yeşerdi ekin kızardı
Bizim aday daha köye gelecek
*
Olsun dedik köyünde bir
vekili
Bahçelerde ne kaldı ki dikili
Heba ettik ne var ise ekili
Bizim aday daha köye gelecek
*
Söz demişti yollar asfalt
köprü su
Pas akarken çeşmelerin borusu
Yalan değil inanmıştık
doğrusu
Bizim aday daha köye gelecek
*
Ortak verdik borç çıkardı
yarıcı
Sesi yüksek birazcık da kırıcı
Para diyor balı veren arıcı
Bizim aday daha köye gelecek
*
Karar verdik köyde tuttuk
orucu
Çoban aldırmıyor, küstü
korucu
Bu devirde aday olmak yorucu
Bizim aday köye niye gelecek
*
Yollarımız toprak yürünmez
yaya
Köyümüz dağlıktır bir yanı
kaya
Askerler çekildi gitti
kışlaya
Bizim aday daha köye gelecek
*
Çektik garajlara Ferguson
Fendi
Bekledik bekledik sabır
tükendi
Kızlar gelin oldu oğlan
evlendi
Bizim aday daha köye gelecek
*
Mevsim döndü karakışa büründü
Garip köylüm ortalıkta
süründü
Gene İstanbul?un yolu göründü
Bizim aday daha köye gelecek
*
Kazandık mı yoksa kayıp mı
ettik
Kusur mu işledik ayıp mı
ettik
El âlem yerine koyup mu
gittik
Bizim aday daha köye gelecek
*
Daha kimler geldi girdi
sıraya
Acımadı herkes kıydı paraya
Diğer parti geldi girdi araya
Bizim aday daha köye gelecek
*
Karargâh kuruldu o gün
harmana
Değişmedi durum ondan bu yana
Koca öküz oldu dün doğan dana
Bizim aday daha köye gelecek
*
Nakavt olduk ringe havlu
attık da
Sayesinde mağlubiyet tattık
da
Tarlaları mal davarı sattık
da
Bizim aday daha köye gelecek
*
Düşünmedik ne devlük ne
geçimi
Ama gene kayıp ettik seçimi
Partinin tutumu yaktı içimi
Bizim aday daha köye gelecek
*
Öküz bile kurban kestik
yetmedi
Hesap gene çarşıda da tutmadı
Buğday bile bu yıl para etmedi
Bizim aday daha köye gelecek
*
Her şeyi doldurduk köy
ambarına
Herkes dedi Allah kerim
yarına
Evlenme sırası geldi toruna
Bizim aday daha köye gelecek
*
Konu uzun hem de hayli
derince
Durum buymuş siyasete girince
Deve olup çıkıyormuş karınca
Bizim aday köye niye gelecek
*
Anladık köylünün buymuş
kaderi
Bekledik durduk yıllardan
beri
Beş yıldır kapalı seçim
defteri
Bizim aday köye niye gelecek
*
Yağmur yağmaz ektik ama
bideri
Öğrendik ki bu köylünün
kaderi
Bu kadarmış seçimlerde ederi
Bizim aday köye niye gelecek
*
Bolca delik açtık durduk
kemere
Ne diyelim Ahmet oğlu Ömer'e
Yama yaptık sırtımızda semere
Bizim aday köye niye gelecek
*
Kucaklarda küçük küçük
bebekler
Bilmiyorum aday başka ne
bekler
Heba oldu gitti bütün emekler
Bizim aday köye niye gelecek
*
Belki de düşündü kaç bin oyun
var
Neye yarar deve, öküz, koyun
var
İş içinde iş var, başka oyun
var
Bizim aday daha köye gelecek
*
Düştüğümüz rezil hâllere
baktık
Kaç fincan çevirip fallara
baktık
Gelecektir diye yollara
baktık
Bizim aday daha köye gelecek
*
Her zaman kurulu tuzakta
durduk
Memur olduk ama kızakta
durduk
Devlet bizim dedik uzakta
durduk
Bizim aday daha köye gelecek
*
Sendika kuruldu yönetimdeydim
Her zaman gizli denetimdeydim
Korkma yardım istemem beyim
Bizim aday daha köye gelecek
*
Ne bir pot kırdık ne çam
devirdik
Komutan küstü yoldan çevirdik
Millet hastalandı komaya
girdik
Bizim aday daha köye gelecek
*
Bu köyde dört defa muhtar
seçildi
Kırk vekil çıkarttık baraj
geçildi
Hasat tamamlandı ekin biçildi
Bizim aday daha köye gelecek
*
Amanın ha başka iller
duymasın
En meşhur köyü olduk Sivas?ın
Hepsi geldi görsel yazılı
basın
Bizim aday daha köye gelecek
*
Yağmur yağdı ekin dağda
çürüdü
Bütün köylü başkaldırıp
yürüdü
Gözlerini kızıl kanlar bürüdü
Bizim aday daha köye gelecek
*
Bu sene de köyde tuttuk orucu
Çoban isyan etti küstü korucu
Bu ülkede aday olmak yorucu
Bizim aday daha köye gelecek
*
Ve kimse korkudan gidemez
yaya
Köyümüz dağlıktır bir yanı
kaya
Askerler çekildi gitti
kışlaya
Bizim aday daha köye gelecek
*
Hep dar geldi garajlara
takıldık
Son seçimde barajlara
takıldık
Dönemedik virajlara takıldık
Bizim aday daha köye gelecek
*
Böyle savdık bir ramazan
ayını
Kısmet olup içemedik çayını
Aldık ama ağzımızın payını
Bizim aday daha köye gelecek
*
Bize göre kutsal dava ülküydü
Hem gelecek adayların ilkiydi
Kurnazlıkta rakipleri
tilkiydi
Bizim aday daha köye gelecek
*
Neler vaat etmiş neler
demişti
Zaten anlamıştık bir garip
işti
Seçimler yapıldı rejim
değişti
Bizim aday daha köye gelecek
*
Yüz vermedik başka gelip
gidene
Zaman geçti gitti oldu beş
sene
Çok bekledik işi düşecek gene
Bizim aday daha köye gelecek
*
Vaatleri hiç aklımdan
çıkmıyor
Siyasetçi hatır gönül
yıkmıyor
Evlerde bile sular akmıyor
Bizim aday daha köye gelecek
*
Turnayı gözünden vurduk
diyorduk
Davul zurna çalıp halaylar
kurduk
Gelecek seçimi düşünüyorduk
Bizim aday daha köye gelecek
*
Sözlerinden durmadı hiç caydı
hep
Vatan millet diye diye soydu
hep
Adamını köşelere koydu hep
Bizim aday daha köye gelecek
*
Bu millet ki sırtında da taş
çeker
Daha önce gidenlere beş çeker
Kovalayıp ihalede baş çeker
Bizim aday daha köye gelecek
*
Sağcı solcu tek partide
birleşti
Torpil bulan önce işe
yerleşti
Akıl topalladı iz?an körleşti
Bizim aday daha köye gelecek
*
Demedik ki rengi ak mı kara
mı?
Daha fazla deşmeyin bu yaramı
Sınavlarda herkes kaptı sıramı
Bizim aday daha köye gelecek
*
Diyormuş ki gene koydum
sıraya
Mutlak gideceğim bir gün
oraya
Hiç kimseyi sokmasınlar araya
Bizim aday daha köye gelecek
*
Koca köyde üç beş tane ev
kaldı
Geriye yalandan koca dev kaldı
Saman ateşinden bir alev kaldı
Bizim aday daha köye gelecek
*
Boş değilmiş köylülerin
şüphesi
Dert emiyor partinin de
tepesi
Bu da oldu kulakların küpesi
Bizim aday daha köye gelecek
*
Cümle âlem şaştı kaldı duruma
Bu olanlar nasıl gitmez
zoruma
Vali bey de tayin oldu
Çorum'a
Bizim aday daha köye gelecek
*
Onun için az meşakkat
çekmedik
Değil tarla, bostan bile
ekmedik
Güneşte kurudu kavruldu hedik
Bizim aday daha köye gelecek
*
Köylüyüz ya bulgur aldık
parayla
Çuvalları omuzladık sırayla
Kiraladık malımızı kirayla
Bizim aday daha köye gelecek
*
Kimse yoktur herkes köyü terk
etti
Muhtemelen bizim parti fark
etti
Dayanmadı en sonunda çark
etti
Bizim aday daha köye gelecek
*
Malı mülkü vermiş gitmiş
kiraya
Dediler ki daha gelmez buraya
Parti koydu seçimde ilk
sıraya
Bizim aday daha köye gelecek
*
Bir de baktık bizim aday
mecliste
Yanında danışman elinde liste
Farzımuhal niyet belki halis
de
Bizim aday daha köye gelecek
*
Makamı meclisin her hal son
katı
Maaş alır bir memurun on katı
Bilmez ki ne domatesin fiyatı
Bizim aday daha köye gelecek
*
On parmakta on da ayrı numara
Dediler ki bakan olmuş bir
ara
Telefon bedava özel sigara
Bizim aday daha köye gelecek
*
Bir kez olsun düşünmedik bu
anı
Anladık ki olmuş imar bakanı
Yakıyormuş çivi bile çakanı
Bizim aday daha köye gelecek
*
Adam almış üç eskort beş
koruma
Ve bu durum nasıl gitmez
zoruma
Bütün köylü şaştık kaldı
duruma
Bizim aday daha köye gelecek
*
Son durumu Ankara?dan
sormuşlar
Çok büyük bir ihaleye
girmişler
Vilayette vali ile görmüşler
Bizim aday daha köye gelecek
*
Bir şeyler söylemiş öyle bir
ses ki
Ne imiş efendim gömleğin eski
Purosunu yakmış kadehte viski
Bizim aday daha köye gelecek
*
Her şişenin tıpasını sayarmış
Her eşeğin sıpasını sayarmış
Zebanin sopasını sayarmış
Bizim aday daha köye gelecek
*
Sivri zekâ hayran koydu
herkesi
Konsinyede saklı çıktı
metresi
Nihayet böylece kısıldı sesi
Bizim aday daha köye gelecek
*
Dedim ona sen yolcusun biz
hancı
Metreslere gitmiş bütün
kazancı
Sağ tarafta başlamış ki bir
sancı
Bizim aday daha köye gelecek
*
Kuru ekmek kuru soğan yesem
de
Aldırmadı kul hakkıdır desem
de
Kumar bile oynadı hep kesemde
Bizim aday daha köye gelecek
*
Gerçekleri en sonunda fark
etmiş
Yaşlanmış artık o da çark
etmiş
Eşini boşamış evi terk etmiş
Bizim aday daha köye gelecek
*
Kalkındırmış yedi göbek
neslini
Sonradan öğrendik işin aslını
Unutmuştuk şu ihale faslını
Bizim aday daha köye gelecek
*
Şirket kurmuş vergisini
kaçırmış
İnsan değil, görgüsünü
kaçırmış
Azrail?in sorgusunu kaçırmış
Bizim aday daha köye gelecek
*
Püskürtüldük her ileri akında
Biz değildik karasında akında
Torun bile evlenecek yakında
Bizim aday daha köye gelecek
*
Mevcut durum tam infial
yarattı
Bakan oldu koltuğunda ter attı
Daha önce gidenleri arattı
Bizim aday daha köye gelecek
*
Yaraladı hem de hassas
yerimden
İsmet?ten başladı çıktı Erim?
den
Özümü ayırıp yüzdü derimden
Bizim aday daha köye gelecek
*
Siyasette böyle kaynarmış
kazan
Cezaya müstahak doğruyu yazan
Recep Şaban bitti geldi
Ramazan
Bizim aday daha köye gelecek
*
Çok bekledik hâlâ ümit var
diye
Belki acır, geçerken uğrar
diye
Seçilince geçmiş öbür partiye
Bizim aday daha köye gelecek
*
Her doğruyu bir yanlışla
çürütür
Adam yüzsüz ekranlarda
sırıtır
Dansöz gibi balolarda kırıtır
Bizim aday daha köye gelecek
*
Çoktan geçti kaç kocalı
Hürmüz?ü
Bir gün bile kızarmadı hiç
yüzü
Biz katarken gece ile gündüzü
Bizim aday daha köye gelecek
*
Yediği rüşvetler hep helal
oldu
Derde derman, şifa oldu bal
oldu
Hamamda pireler hep tellal
oldu
Bizim aday daha köye gelecek
*
Ne bir savcı sordu ne de bir
kadı
Bilinmeyen birçok sırrı
sakladı
Bankalarda kara para akladı
Bizim aday daha köye gelecek
*
Ne merhaba ne bildiğim
gördüğüm
Bu mesele çözülmeyen kördüğüm
Aday dedi! Hatırını sorduğum
Bizim aday daha köye gelecek
*
Tövbe ettim daha gitmem
Gürün'e
Yıllar geçti hep sürüne
sürüne
Varı yoğu sattım gitti birine
Bizim aday daha köye gelecek
*
Su akardı çeşmelerde zemzemdi
Bu da geldi geçti gitti bir
demdi
Ne inekler aldı ne dana emdi
Bizim aday daha köye gelecek
*
Nihayet bir parti çıktı sonun
da
Saltanatı bitti bu gün onun
da
Vekili seçildi Merzifon?un da
Bizim aday daha köye gelecek
*
Keçiler kuzladı koyun kuzladı
Kurban kesen derileri tuzladı
Emeklere yüreğimiz sızladı
Bizim aday daha köye gelecek
*
Tüm damlara baykuş bile
tünedi
Ne yapalım tutmuş bir kez
inadı
Cümle âlem olmaz diye kınadı
Bizim aday daha köye gelecek
*
Sandı köylü zurnanın son
deliği
Bilmiyor ki büker olmuş
çeliği
Kir topladı hanımların beliği
Bizim aday daha köye gelecek
*
Komşu, komşuyla bir papaz
oldu
Tuttu yakamızda bırakmaz oldu
Elektrik kesik su akmaz oldu
Bizim aday daha köye gelecek
*
Köye gelmek için kalmadı
neden
İlk sıradan aday olmuş
bölgeden
Yatıp uyur şimdi serin
gölgeden
Daha bizim aday köye gelecek
*
Mümkün mü acaba hem de ilk
sıra
Demek ki her şeye kadir şu
para
Fark attı herkese hem açık
ara
Bizim aday daha köye gelecek
*
Kâr kaldı yanıma çekilen
zahmet
Geldi çattı en sonunda
kıyamet
Yeni istikamet: Karaca Ahmet
Bizim aday daha köye gelecek
*
İstanbul?a yükledim ben göçümü
Çok dertliyim hiç açmayın
içimi
Belediye kayıp etti seçimi
Bizim aday daha köye gelecek
*
Tat kalmadı çöreklerden
keteden
Ne övenler kaldı ne de
metheden
En sonunda tutuklandı çeteden
Bizim aday daha köye gelecek
*
Suyu çekti hem cüzdanlar hem
kese
Unutulmaz bir ders oldu
herkese
İstanbul?a koştum nefes nefese
Bizim aday daha köye gelecek
*
Ne geldiyse başa hep bu
meraktan
Ne alın yazımız ne yüce Hak?
tan
Davul sesi hoş gelirmiş
ıraktan
Bizim aday daha köye gelecek
*
Ağustos/Eylül/2017

3092 Kelime
151 Kıta
604 Satır
6644 Hece
27-09-2017
Yorum Yaz
İstatistik
Tarih Hit
21-10-2019 1
12-10-2019 1
10-10-2019 1
11-09-2019 1
02-09-2019 1
25-08-2019 1
24-08-2019 1
Yeni Şiirleri

Okulda Kaçanlar

1 Yıl 12 Ay11 Saat önce yayınlandı

Razıyım

2 Yıl 11 Saat önce yayınlandı

Anlarsın Da Ne çare

2 Yıl 11 Saat önce yayınlandı

Kuduz Köpek

2 Yıl 11 Saat önce yayınlandı

Gurur

2 Yıl 11 Saat önce yayınlandı

Benzer Şiirleri

Okulda Kaçanlar

1 Yıl 12 Ay11 Saat önce yayınlandı

Razıyım

2 Yıl 11 Saat önce yayınlandı

Anlarsın Da Ne çare

2 Yıl 11 Saat önce yayınlandı

Kuduz Köpek

2 Yıl 11 Saat önce yayınlandı

Gurur

2 Yıl 11 Saat önce yayınlandı