Sosyal Medyada Bizi Takip Edin
Stêrk ên Xayîn
0 / 5
STÊRKÊN XAYÎN

Ey stérkén şevan xewnén évaran
ez
Dixwazim herim dîrok é
Û bibînim mirovatî yé, ca
herin
Cem xwedé tika yé bila min
Bişîne mezrabotan é

Herim deşta sûmerî ya û
zozanén
Medan da bimeşim
Govendek î bigirim hûrrî û
Mîtanî ya ra û slav a bişîn im
Şariştanîya ra
Avek e sar wexim ferat é da

Bila dîcle heyrana helbestén
min be

Ey kûlîlkén seré glîdax é hûn

Binéhérin û çepik léxin
Ezé bi şahî herim mehabad é û
bibime
Mévané qazî mihemed
Li ser sifra wî Şéx seît û
seyît riza
Ezé nava civînek mezinda xwa
herim

Bila biro yé hesik î ji min ra
çîrok én
Merxas a béje
Çîrok én şervanî yé ezé klama
Gûlé ya file jî evdal é zeynik
é
Bibîzim?

Bila zerdeş té kal pirtûk a
xwe ya
Avesta bixwîne û em bifikirin
ji ser
Mafén mirovan????..

Ey ewrén ber tavé binéhérin
Ezé desté ehmed é xanî bigirim
Herim goristan é û dilé min é
Bişewite ji bo zarokén béxwedî
Hatine kûşrin dé û bav
Bila kul û keser bikeve dilé
min

Ey stérkén ewran xewnén évaran
Ez dixwazim seydayé cegerxwîn
bibînim
Û helbestén azadî yé dengé wé
Bibîzim

Biçim gelî yé zîlan dérsim
şengal û
Kobané quleban şîn bikim
Bila dengé meryemxan é kezaba
behra wané
Dx bike

Ey stérkén xaîn hûn jî dizanin

Ez şoreşgerim ji bo wé
Hûn naçin cem xwedé tika yé ji
bona
Ez herim mezrabotan é

Ezé jî slava bişînim bayek e
liser
Mezrabotan
Bila here slavé min Leyla
qasim
Bedirxanan feqî yé teyran
doktor qasim lo
Û apé mûsa ra béje ji bo ez
van
Xeyalan xelazbim

Dinçer Çankaya
31-05-2018
Yorum Yaz
İstatistik
Tarih Hit
26-03-2019 1
25-03-2019 1
23-03-2019 1
16-03-2019 1
15-03-2019 1
07-03-2019 1
04-03-2019 1
Yeni Şiirleri

Gotinek

10 Ay3 Saat önce yayınlandı

Eqradim Ez

10 Ay3 Saat önce yayınlandı

Stêrk ên Xayîn

10 Ay3 Saat önce yayınlandı

Tu çûyî

10 Ay3 Saat önce yayınlandı

Govenda Dîrok ê

10 Ay3 Saat önce yayınlandı

Benzer Şiirleri

Gotinek

10 Ay3 Saat önce yayınlandı

Eqradim Ez

10 Ay3 Saat önce yayınlandı

Stêrk ên Xayîn

10 Ay3 Saat önce yayınlandı

Tu çûyî

10 Ay3 Saat önce yayınlandı

Govenda Dîrok ê

10 Ay3 Saat önce yayınlandı