Sosyal Medyada Bizi Takip Edin
Stêrk ên Xayîn
0 / 5
STÊRKÊN XAYÎN

Ey stérkén şevan xewnén évaran
ez
Dixwazim herim dîrok é
Û bibînim mirovatî yé, ca
herin
Cem xwedé tika yé bila min
Bişîne mezrabotan é

Herim deşta sûmerî ya û
zozanén
Medan da bimeşim
Govendek î bigirim hûrrî û
Mîtanî ya ra û slav a bişîn im
Şariştanîya ra
Avek e sar wexim ferat é da

Bila dîcle heyrana helbestén
min be

Ey kûlîlkén seré glîdax é hûn

Binéhérin û çepik léxin
Ezé bi şahî herim mehabad é û
bibime
Mévané qazî mihemed
Li ser sifra wî Şéx seît û
seyît riza
Ezé nava civînek mezinda xwa
herim

Bila biro yé hesik î ji min ra
çîrok én
Merxas a béje
Çîrok én şervanî yé ezé klama
Gûlé ya file jî evdal é zeynik
é
Bibîzim?

Bila zerdeş té kal pirtûk a
xwe ya
Avesta bixwîne û em bifikirin
ji ser
Mafén mirovan????..

Ey ewrén ber tavé binéhérin
Ezé desté ehmed é xanî bigirim
Herim goristan é û dilé min é
Bişewite ji bo zarokén béxwedî
Hatine kûşrin dé û bav
Bila kul û keser bikeve dilé
min

Ey stérkén ewran xewnén évaran
Ez dixwazim seydayé cegerxwîn
bibînim
Û helbestén azadî yé dengé wé
Bibîzim

Biçim gelî yé zîlan dérsim
şengal û
Kobané quleban şîn bikim
Bila dengé meryemxan é kezaba
behra wané
Dx bike

Ey stérkén xaîn hûn jî dizanin

Ez şoreşgerim ji bo wé
Hûn naçin cem xwedé tika yé ji
bona
Ez herim mezrabotan é

Ezé jî slava bişînim bayek e
liser
Mezrabotan
Bila here slavé min Leyla
qasim
Bedirxanan feqî yé teyran
doktor qasim lo
Û apé mûsa ra béje ji bo ez
van
Xeyalan xelazbim

Dinçer Çankaya
31-05-2018
Yorum Yaz
İstatistik
Tarih Hit
09-05-2021 1
08-05-2021 1
05-05-2021 1
04-05-2021 1
03-05-2021 1
02-05-2021 1
01-05-2021 1
Yeni Şiirleri

Gotinek

2 Yıl 11 Ay16 Saat önce yayınlandı

Eqradim Ez

2 Yıl 11 Ay16 Saat önce yayınlandı

Stêrk ên Xayîn

2 Yıl 11 Ay16 Saat önce yayınlandı

Tu çûyî

2 Yıl 11 Ay16 Saat önce yayınlandı

Govenda Dîrok ê

2 Yıl 11 Ay16 Saat önce yayınlandı

Benzer Şiirleri

Gotinek

2 Yıl 11 Ay16 Saat önce yayınlandı

Eqradim Ez

2 Yıl 11 Ay16 Saat önce yayınlandı

Stêrk ên Xayîn

2 Yıl 11 Ay16 Saat önce yayınlandı

Tu çûyî

2 Yıl 11 Ay16 Saat önce yayınlandı

Govenda Dîrok ê

2 Yıl 11 Ay16 Saat önce yayınlandı